Så gör du en budget!

Det är väldigt viktigt att göra en budget, men vad är en budget egentligen? Vad gör en budget för skillnad och hur ska en budget göras? Vi ger dig svaren!

Vad är en budget?

En budget är en ekonomisk planering. Planeringen kan vara över olika lång tid, för privatpersoner så handlar det oftast om en månad, medan företag oftast budgeterar för ett år. En budget består av två delar, de pengar som du får in, (lön, studiebidrag, A-kassa m.m.) och de pengar du betalar ut (räkningar, hyra, köp m.m.).

Varför ska jag göra en budget?

En budget ger dig större kontroll över dina pengar. Du vet exakt vad du använder dina pengar till. En budget minimerar också chansen att dina pengar inte skulle räcka till varje månad. Med hjälp av en budget får du också veta hur mycket pengar du kan spendera på t.ex. nöjen, men samtidigt ha råd att betala hyran. En budget hjälper dig också att spara mer pengar.

Hur gör jag en budget och vad är det viktigaste?

Nedan kommer ett exempel på en budget för en månad och en förklaring på hur du gör en budget.

  1. Lägg ihop alla inkomster du har, i fallet ovan är det endast lönen, och då blir den totala inkomsten 15 000 kr.
  2. Lägg först till dina viktigaste utgifter, t.ex. hyra, mat, räknar, kläder och hygien som i exemplet.
  3. Lägg sedan till de pengar du tänker spara. I exemplet har vi skilt på de pengar som ska sparas till en buffert, och de pengar som ska sparas till någonting annat, till exempel en resa.
  4. Slutligen, beroende på hur mycket pengar du har kvar, kan du lägga till de pengar du kan använda till dina nöjen.

 

Maten kostade mer än jag trodde den här månaden, vad ska jag göra?

Det du kan göra om kostnaden för maten eller någon annan del i budgeten blev högre än förväntat, är att dra ner på någon annan del i budgeten. Oftast blir den delen nöjen. Du behöver inte helt ta bort nöjen ur budgeten, men du kan behöva minska kostnaderna för dina nöjen, t.ex. kan du minska dina biobesök just den månaden.

Jag har gjort en budget men pengarna räcker ändå inte till! Vad ska jag göra?

Varför pengarna inte räcker till kan bero på olika saker, men den vanligaste orsaken är felprioriteringar. Du kan ha lagt undan för mycket pengar till nöjen, eller så köper du för mycket kläder. Det gäller helt enkelt att prioritera. Titta på din budget och fundera om du kan minska någon kostnad. Kan du byta till ett billigare mobilabonnemang? Kan du minska dina cafébesök till en gång i veckan? Kan du köpa billigare kläder? Du kan säkert komma på fler delar där du kan minska dina kostnader. Utifrån dessa frågor, förändra din budget.